Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Szkolenia BHP Olsztyn

Szkolenie BHP

 

Z nami poczujesz się bezpiecznie

 

Kompleksowo zajmujemy się obsługą firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarwej. Szkolimy, doradzamy, pilnujemy terminów i niezbędnej dokumentacji. Ceny ustalane są indywidulanie

 

Formy współpracy

 

 • Jednorazowe zlecenia
 • Stałe umowy o współpracę
 • Etat Specjalisty ds. BHP

 

Usługi

 

 • Szkolenia wstępne BHP
 • Szkolenia okresowe BHP
 • E-learning BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej
 • Sporządzanie instrukcji BHP
 • Audyty BHP
 • Oznakowania dróg ewakuacyjnych
 • Instrukcje przeciwpożarowe budynków
 • Udział podczas kontroli PIP, PIH, Sanepid
 • Konsultacje

 

Lista szkoleń e-learning

Szkolenia w języku UKRAIŃSKIM:

 • wstępne dla pracowników adm.-biurowych,
 • okresowe dla pracowników adm.-biurowych,
 • wstępne dla pracowników kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników kierujących pracownikami,
 • wstępne dla pracowników robotniczych,
 • okresowe dla pracowników robotniczych.

Szkolenia w języku ANGIELSKIM:

 • wstępne dla pracowników adm.-biurowych,
 • okresowe dla pracowników adm.-biurowych,
 • wstępne dla pracowników kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników inż.-technicznych,
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia w języku POLSKIM:

 • wstępne oraz okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • wstępne oraz okresowe dla pracowników fizycznych,
 • okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • okresowe dedykowane dla pracowników eksploatujących pojazdy służbowe,
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • okresowe dla służby medycznej,
 • okresowe dla dyrektorów placówek oświatowych,
 • okresowe dla nauczycieli,
 • okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
 • czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin,
 • BHP przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest – szkolenie dla dekarzy
 • Wypalenie zawodowe jako przyczyna występowania wypadków przy pracy
 • Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy
 • Komunikacja interpersonalna jako element zapobiegania wypadkom przy pracy
 • Higiena pracy głosem w tym zaburzenia głosu o podłożu zawodowym dla nauczycieli
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

Szkolenia w języku ROSYJSKIM (dedykowane dla Ukraińców ze wschodniej części kraju):

 • wstępne dla pracowników fizycznych,
 • okresowe dla pracowników fizycznych,
 • wstępne dla pracowników adm.-biurowych,
 • okresowe dla pracowników adm.-biurowych,
 • okresowe dla pracowników kierujących pracownikami.

 

 

 

 

Zadaj pytanie