Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Blog firmowy

blog image
2205 / 2020
  • 2020-05-22

Szkolenia BHP kontra wypadki przy pracy

 

Większość postępowań powypadkowych jakie prowadziłem, spowodowanych było małą wiedzą pracownika na temat zagrożeń na jego stanowisku pracy. Czynnikami, które powodowały wypadek, to najczęściej rutyna, zastosowanie narzędzia nie dostosowanego do wykonywanej pracy czy pośpiech. Bardzo dużą rolę w prewencji wypadkowej ogrywają skuteczne szkolenia BHP. A co to jest "skuteczne szkolenie" ? Po pierwsze dostosowane do grupy szkolonej, dostoswane do konkretnych warunków w jakich pracują pracownicy, uwzględniając kulturę organizacji i wiek osób szkolonych. Najczęściej szkolenia odbywają się mechanicznie, z głównym naciskiem na teorie prawa pracy, która bądźmy obiektywni, jest nudna dla słuchacza i nie angażuje jego mózgu w odpowiednim kierunku. Bark interakcji, pomiędzy trenerem, a osobą szkoloną powoduje niski poziom pozyskiwania wiedzy, a tym samym zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku i krótko mówiąc stratę czasu i pieniędzy. Bardzo rzadko podczas szkoleń omawiane są zagrożenia na stanowiskach pracy, ocena ryzyka zawodowego, też nie jest dokumentem powszechnym i najczęściej pojawia się  dopiero po kontroli np. PIP z reguły jest to szablon, nie dostosowany do konkretnego stanowiska i specyfiki pracy. Przedsiębiorco ponosisz koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagaj profesjonalnego podejścia i spersonalizowanych szkoleń.

 

 

Zadaj pytanie