Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Blog firmowy

blog image
1110 / 2018
  • 2018-10-11

Zatrudniam pracownika? szkolenia BHP czy to już wszystko?

Wiele firm zatrudniając pracownika zapomina o podstawowych obowiązkach jakie ciążą na pracodawcy. W zależności od branży i specyfiki firmy zobowiązań wobec pracownika jest więcej lub mniej. Są jednak podstawowe obowiązki, które trzeba spełnić w każdym przypadku zatrudnienia pracownika:

1.       Pracodawca musi ukończyć szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

2.       Dla każdego stanowiska pracy należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego i oszacować zagrożenia,  z którymi trzeba zapoznać pracownika.

3.       Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik powinien otrzymać skierowanie na badanie wstępne, udać się z nim do lekarza medycyny pracy i przejść badania dostosowane do stanowiska pracy.

4.       Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi wstępne szkolenie BHP składające się z części ogólnej, gdzie pracownik poznaje teorie i zasady bezpiecznej pracy oraz podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy, a także zapoznany zostaje z  kodeksem pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Druga cześć szkolenia wstępnego to instruktaż stanowiskowy, który przeprowadza się na stanowisku pracy, gdzie pracownik zapoznaje się z czynnościami jakie będzie wykonywał.

5.       Jeśli budynek, w którym pracodawca ma siedzibę i w którym są wydzielone stanowiska pracy pracowników posiada instrukcję przeciwpożarową budynku to należy pracownika z nią zapoznać.

6.       Szkolenia okresowe BHP przeprowadza się w przypadku pracowników na stanowiskach kierowniczych w okresie do pół roku od dnia zatrudnienia, a w pozostałych przypadkach przed upływem pierwszego roku od zatrudnienia.

Na tym nie kończą się obowiązki pracodawcy. Na bieżąco pracodawcy muszą podejmować wszelkie starania, aby chronić zdrowie i życie pracowników, organizować pracę w sposób bezpieczny, dbać o środki ochrony indywidulnej, zapewniać pierwszą pomoc, wykonywać nakazy i decyzje pokontrolne np. Państwowej Inspekcji Pracy. Przewidywać zagrożenia i im przeciwdziałać.

Zadaj pytanie