Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Informacja

Informacja

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 lit. a RODO* informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

THN Tomasz Hermann

Ul. Dąbrowszczaków 13/7

10-900 Olsztyn

739-295-56-24

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przedstawienia oferty, odpowiedzi na zapytanie, kontaktu telefonicznego.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy jego dane zostaną użyte w inny sposób.

6. Podanie danych jest dobrowolne.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, następnie będą trwale usunięte i zniszczone.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

Zadaj pytanie