Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Szkolenia

Szkolenia

 
Jesteśmy w rejestrze Instytucji szkoleniowych (RISI):
 
THN Tomasz Hermann
Numer ewidencyjny: 2.28/00074/2019
Status: Aktywny
Data wpisu: 2019-04-11

 

Pomagamy w wypełnieniu  wiosku

 O udzielenie wsparcia w ramach projektu FUR II

Który umożwia korzystanie ze szkoleń z 80% dofinasowaniem.

 

zapraszamy do kontaktu

Zadaj pytanie